הלוטם 44 | כ"ו אלול תשפ"ב 22.09.2022 | פתיחת שערים 09:00 | שעת התחלה 09:30
שניות
דקות
שעות
ימים
לשוב אל המעיין- תשובה זוגית
בבית משפחת יפרח במושב נחושה רחוב הלוטם 44

בוקר זוגי לכבוד חודש אלול

כיבוד עשיר + לימוד ותרגול
אילן והילה יפרח

קישור לסרטון
מכון ליברמן

קישור לסרטון
אשכולות

קישור לסרטון